دیدار آیت الله ربانی خراسانی نماینده مقام معظم رهبری در حوزه های علمیه کشور