بازدید استاندار خوزستان ازمجموعه ورزشی شهدای کارگر محل جمع آوری کمک های مردمی به سیل زدگان استان خوزستان/فیلم

استانداری خوزستان:

328