معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در جلسه وبینار با روسای آموزش و پرورش سراسر استان عنوان کرد :

نقش سازنده ی آموزش و پرورش در برگزاری انتخابات

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان در جلسه وبینار با روسای آموزش و پرورش سراسر استان گفت : آموزش و پرورش همواره در برگزاری انتخابات نقش سازنده ای ایفا کرده است.
رضا نجاتی معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان در جلسه وبینار با روسای آموزش و پرورش سراسر استان با اشاره به نقش مهم آموزش و پرورش در توسعه جامعه گفت: ۲ موضوع مهم و اساسی در روز های آینده که همانا انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسلامی شهر و روستا است ، وجود دارد که هر دو مهم و سرنوشت ساز هستند .

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش همواره در کنار ستاد انتخابات بوده است ، افزود: آموزش و پرورش همواره به عنوان دستگاهی تاثیر گذار نقش سازنده ای در اجرای انتخابات ایفا کرده است.

نجاتی با اشاره به لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات پیشرو ، اظهار کرد: معلمان به عنوان الگو های ارزشمند جامعه باید در دعوت همگان به مشارکت  سهیم باشند.

145