نشست تکریم مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و معارفه سرپرست این اداره کل برگزار شد

نشست تکریم مدیرکل پیشین و معارفه سرپرست دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری برگزار شد.

نشست تکریم مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری و معارفه سرپرست این اداره کل روز یکشنبه با حضور محسن قارونی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری و جمعی از مدیران ستادی و کارشناسان این دفتر برگزار شد.

در این نشست از تلاش های مهدی مکارمی مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری استانداری تقدیر شد و محمد حری به عنوان سرپرست این اداره کل معارفه شد.

432