استاندار خوزستان در نشست بررسی سند راهبری حفاظت از منابع طبیعی زاگرس بر صیانت از این منابع تاکید کرد

استاندار خوزستان بر صیانت از منابع طبیعی زاگرس و تلاش برای حفظ و احیای این جنگل ها تاکید کرد.

نشست بررسی سند راهبری حفاظت و مدیریت پایدار منابع زاگرس روز چهارشنبه به ریاست قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان برگزار شد.

پیشتر بنا بر درخواست وزارت جهاد کشاورزی از ریاست جمهور برای تشکیل ستاد ملی راهبری حفاظت و مدیریت پایدار منابع زاگرس، جلسه‌ای در سطح ملی برگزار شده بود‌ و بر این اساس قرار است ستاد ملی راهبری حفاظت از جنگل‌های زاگرس در کشور تشکیل شود.

از مهم‌ترین مصوبات آن جلسه این بود که سند راهبری حفاظت از جنگل‌های زاگرس توسط سازمان جنگل‌ها تدوین شود که این سند توسط سازمان جنگل‌های کشور تهیه و به استان‌ها ارسال شد تا مورد بررسی قرار بگیرد.

در این جلسه استاندار خوزستان بر صیانت از منابع طبیعی زاگرس و تلاش برای حفظ و احیای این جنگل ها تاکید کرد.

کیانی مدیرکل منابع طبیعی استان در پایان این نشست توضیح داد: در این جلسه مسائل و مشکلات حوزه زاگرس در خوزستان مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس آن، نظرات استان خوزستان به سازمان جنگل‌ها منتقل خواهد شد تا در سند ملی لحاظ شود.

وی افزود: سند راهبری حفاظت از جنگل‌های زاگرس پس از جمع‌بندی نظرات سایر استان‌های کشور به هیات وزیران ارسال خواهد شد تا پس از تصویب، به عنوان برنامه جامع جهت اقدام برای حمایت از بوم‌سازگان زاگرس و حفاظت و پایداری از این حوزه اجرایی شود.

مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: تامین و تجهیز امکانات برای مبارزه با حریق در جنگل‌های زاگرس یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه است. کنترل آفات و بیماری‌ها و همچنین ترویج و کمک به معیشت بهره‌برداران و ساکنان حاشیه جنگل‌های زاگرس از دیگر مشکلات این حوزه است.

کیانی تصریح کرد: مساله تامین سوخت برای روستاییان ساکن در حاشیه جنگل به منظور استفاده کمتر از درختان جنگل یکی دیگر از مسائل مهم در این حوزه است. بازنگری در طرح‌های عمرانی نامتوازن در حوزه زاگرس و عدم واگذاری معادن در محدوده زاگرس به منظور حفظ بوم‌سازگان، از دیگر مسائل و مشکلات در حوزه زاگرس است.

وی افزود: این درخواست‌ها و دغدغه‌ها در سند راهبری حفاظت از جنگل‌های زاگرس گنجانده شده و امیدواریم با اجرایی شدن آن، شاهد کاهش مشکلات این حوزه باشیم.

261