انتصاب

قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در حکمی بتول سعدی زاده را به عنوان سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شهرستان آبادان منصوب کرد.

581