در نشستی به ریاست رئیس ستاد انتخابات استان صورت گرفت /

ارزیابی و بررسی تجربیات برگزاری الکترونیک انتخابات

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات خوزستان روز چهارشنبه ۱۸ فروردین ماه نشستی به ریاست رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری و رئیس ستاد انتخابات استان در خصوص بهره برداری از تجارب برگزاری انتخابات الکترونیک برگزار شد.

در این نشست نقاط ضعف و قوت برگزاری الکترونیک انتخابات گذشته مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفت و برای بهره برداری از تجارب آن جهت برگزاری الکترونیک انتخابات پیش رو برنامه ریزی شد.

181