معاون سیاسی اجتماعی استانداری: استفاده از ظرفیت نیروهای توانمند بویژه بانوان در سطح کارکنان استانداری و فرمانداری های تابعه در مدیریت ها در دستور کار قرار گرفته است

رضا نجاتی معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان گفت: در راستای خط مشی استاندار خوزستان در بکارگیری از نیروهای درون سازمانی در مسئولیت ها مجموعه معاونت سیاسی اجتماعی استانداری شناسایی نیروهای توانمند را برای استفاده در مناصب مدیریتی در دستور کار قرار داده است.

معاون استاندار خوزستان افزود: استفاده از نیروهای درون سازمانی در مناصب و مسئولیت ها موجب افزایش بهره وری و ایجاد انگیزه در کارکنان شده و تاثیر بسزایی در انجام بهینه امور و جلب رضایت بیشتر مردم و همچنین کارکنان دارد.

نجاتی خاطرنشان کرد: در راستای مشارکت بانوان شایسته در مدیریت ها طی روزهای اخیر با موافقت استاندار محترم مسئولیت معاونت برنامه ریزی فرمانداری آبادان به یکی از بانوان شاغل فرمانداری سپرده شده است و بزودی در سطح یکی دیگر از شهرستان ها یک بانوی دیگر از نیروهای فرمانداری مسئولیت معاونت فرمانداری را به عهده خواهد گرفت.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری ادامه داد: در کنار این انتصابات در بخش بانوان همچنین با هدف توجه به نیروهای درون سازمانی در معاونت عمرانی فرمانداری آبادان یکی از نیروهای فرمانداری این شهرستان منصوب شده است و بزودی فرد دیگری از بدنه وزارت کشور در معاونت فرمانداری یک شهرستان دیگر منصوب خواهد شد.

275