در نشست شورای استاندارد استان انجام شد /

تجلیل استاندار خوزستان از ۵ واحد برتر در زمینه کسب نشان استاندارد

در نشست شورای استاندارد استان از ۵ واحد برتر تولیدی و صنعتی استان که حائز نشان استاندارد شده بودند توسط استاندار خوزستان تجلیل شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان روز سه شنبه در نشست شورای استاندارد استان از ۵ واحد برتر تولیدی و صنعتی استان که حائز نشان استاندارد شده بودند توسط قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان تجلیل شد.

همچنین در این نشست شرایط وسایل شهربازی ها و نیز وضعیت آسانسورهای دستگاه ها مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اگر دستگاه اجرایی نسبت به رفع نقص آسانسورهای خود اقدام نکند، اعتبارات آن دستگاه تخصیص داده نشود.

212