در سفر کاری استاندار خوزستان به تهران انجام شد /

پیگیری مشکلات جهاد نصر و پروژه راه آهن اهواز _ اصفهان و طرح های آب و فاضلاب

استاندار خوزستان در سفر کاری خود به تهران و در نشست های جداگانه با مسوولان کشوری موضوعات مربوط به رفع مشکلات جهاد نصر و همچنین پروژه راه آهن اهواز اصفهان و مشکلات آب و فاضلاب اهواز و جمع آوری آب‌های سطحی را مورد پیگیری قرار داد.

241