انتصاب

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان طی حکمی زاهد فردوس پناه را به عنوان مدیر عامل سازمان خدمات طراحی شهرداری های استان خوزستان منصوب کرد.

304