تصاویر هوایی از تالاب هور العظیم بعد از سیلاب خوزستان/فیلم

استانداری خوزستان:

1919