سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی استانداری خوزستان :

اعضای هیات بازرسی انتخابات استان به وزارت کشور معرفی شدند

رسول امیری سرپرست اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی گفت؛طی مکاتبه ای با مرکز مدیریت عملکرد،بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور، هیات ۵ نفره بازرسی انتخابات استان جهت صدور احکام ،معرفی گردیدند.

امیری در ادامه افزود؛ طی جلسه ای با مدیر کل مرکز بازرسی وزارت کشور که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید ؛ مقرر شد با توجه به شروع فرآیند انتخابات و ماموریت وزارت کشور در این ارتباط و همچنین مسولیت حسن جریان برگزاری انتخابات ،اقدامات لازم در خصوص بازرسی بر کلیه فرآیندها و مراحل انتخابات صورت پذیرد.

امیری در پایان افزود؛ اداره کل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی آمادگی کامل در خصوص حسن اجرای فرآیند انتخابات آتی را دارد.

361