آئین تکریم و معارفه مدیرکل امور شهری استانداری برگزار شد

نشست تکریم و معارفه مدیر کل امور شهری استانداری به ریاست فاضل عبیات معاون عمرانی استانداری برگزار شد.

در این نشست از تلاش های نوشادی مدیرکل پیشین امور شهری استانداری تقدیر شد و فلسفی زاده به عنوان مدیرکل جدید امور شهری استانداری معارفه شد.

415