در نشست شورای برنامه ریزی خوزستان؛

کلیات طرح جامع توسعه گردشگری آبی به تصویب رسید

کلیات طرح جامعه توسعه گردشگری آبی در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه خوزستان به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان روز یکشنبه به ریاست قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان در محل استانداری برگزار شد.

مهرداد نیکو دبیر شورای برنامه ریزی در پایان این جلسه با بیان اینکه در این جلسه طرح جامع توسعه گردشگری آبی مورد بررسی قرار گرفت خاطرنشان کرد: وجود رودخانه های پر آب و سدهای متعدد از جمله امتیازات کم نظیر استان در سطح کشور است.

وی افزود: در سه سال گذشته کار مطالعاتی جامعی توسط مشاور سازمان آب و برق انجام شد که ۸ مسیر در این طرح پیش بینی شد که در جلسه امروز کلیات آن به تصویب رسید.

نیکو اظهار داشت: موارد فنی و جزئیات طرح شامل زیرساخت ها و مجوزهای مورد نیاز به کارگروه زیربنایی ارجاع شد که بررسی و تصویب شود و نقشه راهی برای توسعه گردشگری آبی در استان طراحی شود.

وی بیان کرد: در این جلسه ۵ طرح توسعه ای نیز در حریم شهرها مطرح شد که پس از تصویب در کارگروه زیربنایی به تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.

221