با حضور استاندار خوزستان به صورت ویدئو کنفرانس /

پروژه های شهرداری های استان به بهره‌برداری رسید

پروژه‌های شهرداری‌های سطح استان خوزستان با حضور ویدئوکنفرانسی استاندار به بهره‌برداری رسیدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان پروژه‌های شهرداری‌های سطح استان روز پنجشنبه با حضور ویدئوکنفرانسی استاندار، به صورت همزمان در آبادان، دزفول، ایذه و امیدیه به بهره‌برداری رسیدند.
مجموع اعتبار هزینه شده برای این طرح ها ۵۷ میلیارد و ششصد میلیون تومان بود که برای ۴۹۹ نفر فرصت شغلی به دنبال داشت.
فهرست طرح های بهره برداری شده در تصویر زیر ذکر شده است:

284