گزارش تصویری /

بازرسی فرمانده قرارگاه نظارتی و عملیاتی ستاد مدیریت بیماری کرونا از مبادی ورودی و خروجی راه آهن و فرودگاه اهواز