ادارات اهواز در روز سه شنبه تعطیل شد

با اعلام قاسم سلیمانی دشتکی استاندار خوزستان کلیه ادارات و سازمان ها در اهواز به علت قطع آب و شرایط قرمز کرونایی امروز سه شنبه ۹۹/۱۲/۵ تعطیل می باشند.

این تعطیلی شامل مراکز بهداشتی و درمانی و بانکها و دستگاههای امدادی نمی شود.

12.2K