استاندار خوزستان خبر داد:

نخستین شناسنامه فرزند مادر ایرانی مقیم خوزستان اعطا شد

استاندار خوزستان گفت: در راستای اجرایی شدن قانون مصوب سال 1398 و شناسنامه دار کردن و هویت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی ای که پدر غیر ایرانی دارند امروز اولین شناسنامه فرزند مادر ایرانی در استان به خانم فاطمه ظریف اعطا شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در جلسه آیین اعطا نخستین شناسنامه ایرانی به اتباع خارجی مادر ایرانی مقیم استان خوزستان با عنوان اینکه قانون اعطای شناسنامه به فرزندان دارای مادر ایرانی در جهت حمایت از زنان و بانوان ایرانی و پس از آن فرزندان و خانواده های آنها است گفت: در راستای اجرایی شدن قانون مصوب سال ۱۳۹۸ و شناسنامه دار کردن و هویت بخشیدن به فرزندان مادران ایرانی ای که پدر غیر ایرانی دارند امروز اولین شناسنامه فرزند مادر ایرانی در استان به خانم فاطمه ظریف اعطا شد.

وی افزود: تا به امروز و پیش از تصویب این قانون فرزندان این بانوان با شرایط مبهمی در مبحث تحصیل و دیگر مباحث روبرو بودن که به لطف خدا با انجام و پیگیری احکام شرعی و مصوبات قانونی آن، شرایط اعطا شناسنامه ایرانی به این فرزندان مهیا شد و از امروز این فرزندان نیز به عنوان شهروندان ایرانی شناخته خواهند شد.

استاندار خوزستان گفت: در استان ۲ هزار و  سیصد فرزند مادر ایرانی داریم که تا به امروز ۵۲۴ پرونده برای تهیه شناسنامه ایرانی تشکیل شده و به تدریج کار های صدور این شناسنامه ها انجام خواهد شد .

شریعتی بیان کرد: پرونده سایر افراد نیز به زودی تشکیل خواهد شد و امیدواریم با صدور شناسنامه های آنها بتوانند به عنوان یک شهروند ایرانی از تمام تسهیلات و مزایای مربوطه بهرمند شده و استفاده کنند.

83