با هدف پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی ؛

مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیزجنوب بهمراه دوتن از معاونین ایشان و رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور در مرکز سامد استانداری حضور می یابند

برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد با حضور آقایان احمدمحمدی مدیر عامل شرکت مناطق نفت خیز جنوب ومعاونین ایشان و ابول نژادیان رییس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در مرکز سامد استانداری برگزار خواهد شد

براتی معاون ارتباطات مردمی استانداری خوزستان اعلام کرد:در راستای اجرای مفاد نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد ریاست جمهوری و با هدف تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هم استانی های محترم ،برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد ،با حضور مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیزجنوب ومعاونین ایشان و رئیس دانشگاه علوم پزشکی چندی شاپوراهواز در مرکز سامد استانداری خوزستان برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد : مردم شریف استان خوزستان می توانند در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۳۰ از ساعت ۹ الی ۱۱صبح با مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیزجنوب و ازساعت ۱۱ الی ۱۳ صبح با رئیس دانشگاه علوم پزشکی چندی شاپوراهواز از طریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را مطرح نمایند.

147