تقدیر رئیس سازمان ثبت احوال کشور از استاندار خوزستان

درخشان نیا، معاون وزیر و رییس سازمان ثبت احوال کشور با صدور لوح سپاسی؛ از حمایت ها و تلاش های چشمگیر استاندار خوزستان  تقدیر کرد.

به مناسبت سوم دی ماه، روز ملی ثبت احوال ، مصطفی امانی پور ،مدیرکل ثبت احوال  خوزستان به نیابت از  دکتر درخشان نیا معاون وزیر و ریاست سازمان ثبت احوال کشور  پیام تشکر و  لوح تقدیر آن مقام را به دکتر شریعتی استاندار خوزستان تقدیم نمودند.

رییس سازمان ثبت احوال کشور در این لوح سپاس ضمن تبریک یکصد و دومین سالگشت تاسیس و روز ملی ثبت احوال، از حمایت ها و تلاش های چشمگیر استاندار خوزستان بعنوان ریاست شورای راهبردی جمعیت استان تقدیر و تشکر نمود.

256