گزارش تصویری/

جلسه ویدئو کنفرانس تقدیر از شوراهای برتر آموزش و پرورش با حضور معاون اول رئیس جمهور