با هدف پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی ؛

مدیران شعب بانک سپه و رفاه کارگران خوزستان در مرکز سامد استانداری حضور می یابند

برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد با حضور آقای محمدزاده داوودی و آقای نقی یحیایی مدیران شعب بانکهای سپه ورفاه کارگران خوزستان در مرکز سامد استانداری برگزار خواهد شد

براتی معاون ارتباطات مردمی استانداری خوزستان اعلام کرد : در راستای اجرای مفاد نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد ریاست جمهوری و با هدف تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هم استانی های محترم ،برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد ،با حضور مدیران بانکهای سپه ورفاه کارگران خوزستان در مرکز سامد استانداری خوزستان برگزار خواهد شد
وی خاطر نشان نمود : مردم شریف استان خوزستان می توانند در روز چهار شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۴ از ساعت ۹ الی ۱۰ صبح با مدیرشعب بانک سپه استان خوزستان و ازساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح با مدیر شعب بانک رفاه کارگران از طریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را مطرح نمایند

150