پاسخگویی مدیران در مرکز سامد استانداری

با هدف پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی ؛مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ،مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ، شهرداری منطقه یک کلانشهر اهواز ،مدیر کل بهزیستی استان خوزستان، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان در مرکز سامد استانداری حضور می یابد

براتی معاون ارتباطات مردمی استانداری خوزستان اعلام کرد : در راستای اجرای مفاد نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و با هدف تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هم استانی های محترم ،برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد ،با حضور مسئولین فوق الذکر در مرکز سامد استانداری خوزستان برگزار خواهد شد

وی خاطر نشان کرد :مردم شریف استان خوزستان می توانند درتاریخ وساعات ذیل اوقات اداری از طریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را مطرح نمایند.

 

– مهندس شهنی مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان ۹۹/۹/۸ روز شنبه ساعت ۱۱ الی ۱۲

– مهندس شیبه مدیر کل کمیته امداد امام خمینی استان ۹۹/۹/۹ روز یکشنبه ساعت ۹ الی ۱۱

– مهندس کاوه پور مدیرمنطقه یک شهرداری کلانشهر اهواز روز یکشنبه ۹۹/۹/۹ساعت ۱۱ الی ۱۳

– دکتر عبیات معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان روز دوشنبه ۹۹/۹/۱۰ساعت ۹ الی ۱۱

– مهندس صدیق راد مدیرکل بهزیستی استان خوزستان روز سه شنبه ۹۹/۹/۱۱ساعت ۹ الی ۱۱

– مهندس کاویانی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان روز سه شنبه ۹۹/۹/۱۱ ساعت ۱۱ الی ۱۳

544