با هدف پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی؛

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در مرکز سامد حضور می یابد

مدیر مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت استانداری خوزستان، اظهار داشت: برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد ۹۹/۹/۸ با حضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان در مرکز سامد برگزار خواهد شد.

وی افزود: در راستای اجرای مفاد نظام‌نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و با هدف تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران و پاسخگویی به درخواست‌ها و مشکلات هم‌استانی‌های محترم، برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد، روز شنبه مورخ ۹۹/۹/۸ باحضور مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی در مرکز سامد استانداری خوزستان برگزار خواهد شد.

مدیر مرکز سامانه الکترونیکی ارتباط مردم با دولت استانداری خوزستان بیان کرد: مردم شریف استان خوزستان می‌توانند روز شنبه از ساعت ۱۱ الی ۱۲ از طریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند.

266