با هدف پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی ؛مدیرعامل شرکت توزیع برق استان خوزستان در مرکز سامد استانداری حضور می یابد

برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد روز یکشنبه ۹۹/۹/۲با حضور مدیر عامل شرکت توزیع برق استان در مرکز سامد برگزار خواهد شد

براتی معاون ارتباطات مردمی اداره کل بازرسی استانداری خوزستان اعلام نموده است : در راستای اجرای مفاد نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و با هدف تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران و پاسخگویی به درخواست ها ومشکلات هم استانی های محترم ،برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد ،روز یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۲ باحضور مهندس خدری مدیر عامل شرکت توزیع برق استان خوزستان در مرکز سامد استانداری خوزستان برگزار خواهد شد
وی خاطر نشان نمود :مردم شریف استان خوزستان می توانند روز یکشنبه مورخ ۹۹/۹/۲ از ساعت ۱۱ الی ۱۳ از طریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را مطرح نمایند

208