استاندار خوزستان:

۴۳ هزار هکتار از اراضی بخش فتح المبین شوش آماده کشت شد

استاندارخوزستان با اشاره به اقدامات جهاد نصر در اجرای طرح مقام معظم رهبری در بخش فتح المبین گفت: این شرکت ۴۳ هزار هکتار از زمین های این بخش را آماده کشت کرده است.

غلامرضاشریعتی عصر جمعه در جریان بازدید و نشست بررسی مشکلات بخش فتح المبین شهرستان شوش افزود: وضعیت کشاورزی بخش فتح المبین شوش با رفع مشکلات و موانع بهبود می یابد.

وی با تاکید بر لزوم رفع نقص ۶ هزار هکتار از زمین های بخش فتح المبین ادامه داد: با اجرای کامل این طرح شاهد شکوفایی بخش کشاورزی در فتح المبین شوش خواهیم بود.

استاندار خوزستان همچنین به لایروبی کانال ها و زهکش های کشاورزی بخش فتح المین از سوی اب ناحیه شمال اشاره کرد.

وی دیگر مشکلات این بخش مرزی خوزستان را آبرسانی به روستاهای دارای مشکل آب و اجرای فاضلاب گازرسانی به روستاهای فاقد شبکه گاز عنوان کرد.

137