گزارش تصویری/

جلسه بررسی مشکلات و مسائل شهرستان آغاجاری