با هدف پاسخگویی به سوالات و تماس های مردمی ؛مدیرکل غله وخدمات بازرگانی استان خوزستان در مرکز سامد استانداری حضور می یابد

برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد روز سه شنبه ۹۹/۸/۲۷ با حضور مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان در مرکز سامد برگزار خواهد شد

براتی معاون ارتباطات مردمی استانداری خوزستان اعلام نموده است : در راستای اجرای مفاد نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و با هدف تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران و پاسخگویی به درخواست ها ومشکلات هم استانی های محترم ،برنامه ارتباط مردم با مسئولین در بستر سامد ،روز سه شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۷ باحضور مهندس امید جهان نژادیان مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان در مرکز سامد استانداری خوزستان برگزار خواهد شد
وی خاطر نشان نمود :مردم شریف استان خوزستان می توانند روز سه شنبه مورخ ۹۹/۸/۲۷ از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح از طریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را مطرح نمایند

96