مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان خوزستان به همراه مدیرکل تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب و مدیرمخابرات منطقه خوزستان روز چهارشنبه پاسخگوی تماس های مردمی در مرکز سامد خواهند بود

مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان خوزستان به همراه مدیرکل تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب و مدیرمخابرات منطقه خوزستان ازساعت ۹ الی ۱۱ روز چهار شنبه مورخ ۹۹/۷/۲۳ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)از طریق خط ارتباطی ۱۱۱پاسخگوی تماس های مردمی خواهند بود

براتی معاون ارتباط مردمی اداره کل بازرسی مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری اعلام نموده است :در راستای تحقق مفاد نظامنامه مدیریت ارتباط مردمی در بستر سامد ریاست جمهوری تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم ودولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات شهروندان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاههای اجرایی مدیرکل ارتباطات وفناوری اطلاعات استان خوزستان ،مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب و مدیر مخابرات منطقه خوزستان از طریق تلفن ۱۱۱ به صورت مستقیم پاسخگوی تماس های همشهریان عزیز خواهند بود

152