فاز دوم پروژه آبرسانی به روستا های حاشیه دز افتتاح شد

استاندار خوزستان در آیین افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به روستا های حاشیه دز گفت: پس از به ثمر نشستن فاز اول آبرسانی به روستاهای حاشیه دز، امروز با افتتاح فاز دوم این پروژه 6 روستا با حدود 4000 نفر جمعیت از آب شرب پایدار بهره مند شدند که در افق این طرح پیشبینی پوشش جمعیتی بالغ بر 6700 نفر شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در آیین افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به روستا های حاشیه دز گفت: طبق وعده ای که به مردم اهواز داده بودیم پس از غیزانیه، فاز دوم پروژه آبرسانی روستاهای حاشیه دز امروز به بهره برداری رسید.

وی گفت: پس از به ثمر نشستن فاز اول آبرسانی به روستاهای حاشیه دز، امروز با افتتاح فاز دوم این پروژه ۶ روستا با حدود ۴۰۰۰ نفر جمعیت از آب شرب پایدار بهره مند شدند که در افق این طرح پیشبینی پوشش جمعیتی بالغ بر ۶۷۰۰ نفر شده است.

شریعتی گفت: البته شبکه داخلی ۲ روستا دارای مشکلاتی است که دستور اصلاح و رفع سریع این مشکل صادر شده است.

استاندار خوزستان گفت: ۳ سال پیش پس از بازدید و بررسی های انجام شده از مسیر قلعه سحر بازسازی کل سیستم تصفیه خانه و خط لوله این منطقه را در دستور کار قرار دادیم.

وی گفت: به امید خدا و با پشتکار، شهرستان به شهرستان پیش می رویم و مسیر سازندگی استان و روستاهای زیادی از اهواز اعم از قلعه سحر و دُب حَردان را که با مشکلاتی مواجه و نادیده گرفته شده بودند را با کار جهادی آبفا، فرمانداری ها و بخشداری ها ادامه می دهیم که تا دو ماه آینده بتوانیم آبدار شدن سراسری اهواز را جشن بگیریم.

118