پاسخگویی مسئولین شرکت آب و فاضلاب استاد در مرکز سامد

براتی معاون ارتباط مردمی استانداری عنوان کرد: معاونین شرکت آب و فاضلاب خوزستان آقایان مهندس باقری ،مهندس حرباوی و مهندس محمدی یکشنبه ۶مهرماه ۹۹ از ساعت ۹ الی ۱۱ صبح ازطریق مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری(سامد ۱۱۱) خوزستان پاسخگوی شهروندان استان خوزستان در زمینه های مربوط به وظایف این شرکت می باشند.

بر اساس دستور مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در خصوص حضور مدیران دستگاههای اجرایی استان ها در مرکز سامد به منظور پاسخگویی به مردم معاونین شرکت آب و فاضلاب خوزستان از طریق سامانه ارتباطات مردمی پاسخگوی شهروندان استان خوزستان می باشند شهروندان استان می توانند برای بیان مسائل ومشکلات خود با تلفن ۱۱۱ سامد استان خوزستان تماس حاصل نمایند و بدون واسطه مشکلات خود را با مسئولان یاد شده مطرح نمایند.

وی همچنین ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۴ نفر از مدیران استان در مرکز سامد حضور یافته اند و پاسخگوی مردم بودند.

 

پاسخگویی مدیران استان خوزستان به تماس های تلفنی مردم طی ده روز گذشته :

۱- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار

۲- فرماندار شهرستان هویزهپ

۳- فرماندار شهرستان هندیجان

۴- شهردار منطقه ۸اهواز

اهم درخواست ها و شکایات مردمی از طریق خط ۱۱۱ عبارت بود از:

– جمع آوری زباله ها
– نصب سطل زباله
– انتقال محل خدمت
– کانال انتقال آب کشاورزی
– آسفالت خیابانهاومعابر
– مطالبات پیمانکاران روستایی
– خدمات شهری
– پروژه های عمرانی
– درخواست مسکن
– درخواست کمک مالی
– قطع آب روستایی
– فاضلاب شهری
– امکانات بهداشتی
– امکانات ورزشی تفریحی
– احداث فضای سبز
– اصلاح شبکه برق
– زباله
– درخواست وام خود اشتغالی
– درخواست نامگذاری خیابان ها

66