گزارش تصویری / نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی

نشست شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی دوشنبه 17 شهریورماه به ریاست سعید رضوانی میرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان و رئیس شورای هماهنگی روابط عمومی دستگاه های اجرایی استان برگزار شد.
161