پاسخگویی مدیران دستگاههای دولتی خوزستان در مرکز سامد

براتی معاون ارتباطات مردمی استانداری خوزستان گفت : در راستای ارتباط بیشتر و اثر بخش مدیران استان با اقشار مختلف مردم و رسیدگی مناسب به درخواست ها و مشکلات آنان به منظور ارتقای رضایتمندی عمومی و ایجاد روحیه امید و نشاط در جامعه و تاکیدات استاندار محترم مبنی بر برنامه ریزی هفتگی ارتباط مردم و مسئولین با حضور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان در مرکز سامد استانداری برگزار خواهد شد.

وی افزود :مردم شریف استان خوزستان می توانند بدون مراجعه حضوری روز سه شنبه در وقت اداری مورخ ۹۹/۵/۲۱ از ساعت ۱۰ الی ۱۲ با مدیر کل کمیته امداد خوزستان از طریق شماره تلفن ۱۱۱ با انتخاب گزینه ۳ تماس برقرار نمایند و مسائل و درخواست های خود را با وی مطرح کنند.

77