پاسخگویی مدیران دستگاههای دولتی خوزستان در مرکز سامد

براتی معاون ارتباطات مردمی استانداری خوزستان گفت : در راستای اجرای دستورالعمل های مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری مبنی بر ارتباط نزدیک مسئولین با مردم و رسیدگی سریع و مستقیم به درخواست ها و مشکلات آنان به منظور ارتقای رضایتمندی عمومی و تاکیدات دکتر شریعتی استاندار خوزستان مبنی بر برنامه ریزی هفتگی حضور مدیران در مرکز سامد جهت برقراری ارتباط برخط با مردم روز دوشنبه این هفته با حضور مدیرعامل سازمان آب و برق استان خوزستان در مرکز سامد استانداری برگزار خواهد شد.

وی افزود :مردم شریف استان خوزستان می توانند بدون مراجعه حضوری روز دوشنبه در وقت اداری مورخ۹۹/۵/۲۰ از ساعت ۱۱ الی ۱۲صبح با مدیر عامل سازمان آب و برق خوزستان از طریق شماره تلفن ۱۱۱ با انتخاب گزینه ۳ تماس برقرار نمایند و سوالات و درخواست های خود را با وی مطرح نمایند.

107