حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان در مرکز سامد استانداری خوزستان

در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تحقق حقوق شهروندی, جوروند مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خوزستان روز یکشنبه مورخه ۹۹/۵/۱۹ با حضور در معاونت ارتباط مردمی اداره کل بازرسی استانداری خوزستان ازساعت ۱۰ الی ۱۲ صبح از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (تلفن۱۱۱ ) گزینه ۳ پاسخگوی سوالات و مطالبات شهروندان استان خوزستان خواهد بود.

77