با حضور استاندار خوزستان در بهبهان؛ طرح پکیج تصفیه فاضلاب پیشرفته به روش هیبرید بیو نانو تکنولوژی به بهره برداری رسید

طرح پکیج تصفیه فاضلاب پیشرفته به روش هیبرید بیو نانو تکنولوژی در بهبهان با حضور استاندار خوزستان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان طرح پکیج تصفیه فاضلاب پیشرفته به روش هیبرید بیو نانو تکنولوژی روز پنجشنبه ۱۶ مردادماه در بهبهان با حضور استاندار خوزستان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان، فرماندار بهبهان، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و جمعی از مسئولان به بهره برداری رسید.
از جمله مشخصات این طرح تصفیه فاضلاب خانگی با ظرفیت ۲۵۰ متر مکعب در شبانه روز، روش تصفیه با استفاده از فناوری نوین هیبرید بیو نانوتکنولوژی، ساماندهی بهداشتی و حفظ محیط زیست، تصفیه فاضلاب بدون نیاز به اپراتور بهره برداری، فاقد بو و لجن رسوب شده، سیستم گندزدایی به روش ازن زنی، قابلیت جابجایی در مناطق شهری، امکان بهره برداری از پساب خروجی به منظور آبیاری فضای سبز است.
این طرح توسط شرکت آب و فاضلاب استان اجرا شده است.

174