بررسی مشکلات مردم خوزستان در جلسه استاندار با ائمه جمعه

استاندار خوزستان با اشاره به برگزاری نشست با ائمه جمعه استان، گفت: در این جلسه درباره مسائل گرانی نیز بحث و دغدغه‌ها و مشکلات نیز گفته شد و قول داده شد نظارت بیشتری صورت بگیرد تا بلکه بتوانیم شرایط را مقداری بهبود ببخشیم.

غلامرضا شریعتی امروز (۲۱ تیر) در حاشیه نشست هم اندیشی با ائمه جمعه استان، اظهار کرد: در جلسه هم اندیشی با ائمه جمعه استان پیرامون مسائل مختلف کشوری گزارشاتی داده و اطلاعاتی ارائه شد. کارهایی که در رابطه با تولید داخلی و امثال این موضوع انجام شده بود نیز خدمت ائمه جمعه ارائه شد.

وی افزود: در خصوص وضعیت بیماری کرونا در استان، خوشبختانه شیب نزولی و رو به بهبود است که خدمت ائمه جمعه ارائه شد. اما تاکید شد و از ائمه جمعه درخواست کردیم که حتما مردم را دعوت کنند تا در مراسم عروسی و ترحیم شرکت نکنند و به نوعی منع شود تا بتوانیم بیماری را کنترل کنیم.

استاندار خوزستان در خصوص علل اصلی انتقال کرونا در استان نیز تاکید کرد: آنچه امروز نیز در ستاد ملی کرونا مطرح شد دو علت دارد؛ یکی شلوغی‌های زیاد در استان خوزستان مانند برگزاری مراسم تشیع و عروسی‌ها است که چند هزار نفره بوده و مساله دوم بحث کولرها و سیستم‌های برودتی بسته که تهویه صورت نمی‌گرفت از علل صلی انتقال کرونا بوده است. تاکید کردیم و از ائمه جمعه خواستیم که از مردم بخواهند، رعایت کنند تا بتوانیم شیب نزولی را همچنان طی کنیم.

شریعتی در پایان، گفت: در این جلسه درباره مسائل گرانی نیز بحث و دغدغه‌ها و مشکلات نیز گفته شد و قول داده شد نظارت بیشترب صورت بگیرد تا بلکه بتوانیم شرایط را مقداری بهبهود ببخشیم.

 

116