استاندار خوزستان تأکید کرد:

لزوم استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری برای پیشرفت خوزستان/به بودجه های دولت اکتفا نکنیم

استاندار خوزستان با بیان اینکه با توجه به شرایط تحریم، نباید تنها به بودجه دولت برای پیشرفت پروژه ها اکتفا کرد، گفت: این استان به لحاظ برخورداری از ظرفیت های سرمایه گذاری بسیار غنی است و استفاده از این ظرفیت ها، باعث ایجاد توسعه و پیشرفت آن می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، غلامرضا شریعتی در جلسه شورای سیاستگذاری طرح توسعه پایدار استان اظهار کرد: در طرح توسعه پایدار علاوه بر تقویت دستگاه های امنیتی و نظامی، می توان با سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، شاهد ایجاد امنیت پایدار در استان نیز باشیم.

وی با بیان اینکه باید توجه داشت بدون توجه به زیرساخت های توسعه ای، امنیت پایدار رقم نخواهد خورد، بر عدم اکتفا کردن به بودجه های سالانه تخصیص داده شده از سوی دولت با توجه به تحریم های موجود تأکید کرد و افزود: باید به دنبال ایجاد ظرفیت برای منابع مالی باشیم و یکی از این منابع استفاده از ظرفیت سرمایه گذاران برای راه اندازی و پیشرفت پروژه های استان است.

استاندار خوزستان تأکید کرد: این استان به لحاظ برخورداری از ظرفیت های سرمایه گذاری بسیار غنی است و استفاده از برخی ظرفیت ها، میلیاردها تومان سرمایه برای خوزستان به دنبال خواهد داشت و باعث ایجاد توسعه و پیشرفت آن می شود.

190