حضور مدیرکل بنیاد مسکن و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در مرکز سامد

براتی معاون ارتباطات مردمی استانداری خوزستان گفت : در راستای ارتباط بیشتر و اثربخش مدیران استان با اقشار مختلف مردم و رسیدگی مناسب به درخواست ها و مشکلات آنان به منظور ارتقای رضایتمندی عمومی و ایجاد روحیه امید و نشاط در  جامعه و تاکیدات استاندار محترم و مبنی بر برنامه ریزی هفتگی ارتباط مردم و مسئولین با حضور مدیرکل بنیاد مسکن استان و رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در مرکز سامد استانداری برگزار خواهد شد.

وی افزود :مردم شریف استان خوزستان می توانند بدون مراجعه حضوری روز یکشنبه مورخ ۹۹/۴/۲۲ از ساعت ۱۰ الی ۱۲طی ۲ ساعت با مدیران یاد شده از طریق شماره تلفن ۱۱۱ با انتخاب گزینه ۳ تماس برقرار نمایند و مسائل و درخواست های خود را با مدیران مربوطه مطرح کنند.

لازم به ذکر است هم استانی های محترم یک روز قبل از ساعات مقرر ارتباط تلفنی با مسئولین یاد شده به منظور پیگیری های بعدی و دریافت نتیجه پیشنهادات درخواست ها و شکایات از طریق شماره تلفن ۱۱۱ و انتخاب گزینه ۲ موارد خود را مطرح و ثبت نمایند.

131