مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و مدیر عامل صندوق کار آفرین امید استان خوزستان این هفته درمرکز سامد استانداری پاسخگوی تلفنی مردم خواهد بود

براتی مدیر مرکز سامد استانداری خوزستان گفت: در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران استان ،استمرار تعامل دولت ومردم و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هم استانی های محترم با حضور مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای خوزستان در مرکز سامد برگزار خواهد شد.

مردم شریف استان می توانند بدون مراجعه حضوری روز یک شنبه این هفته مورخ ۹۹/۳/۱۱ با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و روز دوشنبه مورخ ۹۹/۳/۱۲ با مدیر عامل صندوق کار آفرین امید استان خوزستان ازساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ ازطریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خودرا با مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان خوزستان مطرح نمایند.

85