مدیر کل آموزش وپرورش استان خوزستان این هفته سه شنبه درمرکز سامد استانداری پاسخگوی تلفنی مردم خواهند بود

براتی مدیر مرکز سامد استانداری خوزستان گفت: در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید در جهت تحقق مصادیق حقوق شهروندی تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر تسریع در انتقال مشکلات و نظرات مردم به مدیران استان ،استمرار تعامل دولت و مردم و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هم استانی های محترم با حضور مدیر کل آموزش و پرورش خوزستان در مرکز سامد برگزار خواهد شد.
مردم شریف استان می توانند بدون مراجعه حضوری روز سه شنبه این هفته مورخ ۹۹/۳/۶ ازساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ از طریق شماره تماس ۱۱۱ مسائل و مشکلات خود را با مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان مطرح نمایند.

435