با حضور استاندار خوزستان و رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور /

دو پروژه دانشگاه فرهنگیان در اهواز بهره برداری و کلنگ زنی شد

خوابگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز با حضور استاندار خوزستان، رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور و جمعی از مسئولان افتتاح شد همچنین پروژه عمرانی ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان خوزستان کلنگ زنی شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان خوابگاه پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه با حضور استاندار خوزستان رئیس دانشگاه فرهنگیان کشور و جمعی از مسئولان افتتاح شد همچنین پروژه عمرانی ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان خوزستان کلنگ زنی شد.

خوابگاه دخترانه پردیس فاطمه الزهرا (س) اهواز با زیربنای ۲ هزار متر مربع و محوطه ۲ هزار متر مربع افتتاح شد.

اعتبار ساخت این پروژه ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بوده است.

ساختمان آموزشی دانشگاه فرهنگیان نیز به متراژ ۳ هزار متر مربع و به مساحت ۴ هزار و ۴۰۰ متر مربع است.

در سال ۹۸ اعتبار پروژه ۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شد که ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان آن تخصیص داده شده و تا یک ماه آینده مناقصه آن برگزار می‌شود.

در صورتی که اعتبار این پروژه تامین شود بین ۱۲ تا ۱۵ ماه تکمیل می‌شود و اعتبار نهایی تکمیل این پروژه حدود ۱۲ میلیارد تومان خواهد شد.

537