استاندار خوزستان: مجوز پذیرش ۵ هزار دانشجوی جدید برای دانشگاه فرهنگیان خوزستان در سال ۹۹ صادر شد

استاندار خوزستان گفت: با توجه به اینکه تعداد معلمان ما کمتر از استاندارد است برای اینکه جبران کرده و جای بازنشسته ها را نیز پوشش دهیم مجوز و ردیف ۵ هزار معلم برای دانشگاه فرهنگیان استان در امسال صادر شد.

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان خوزستان روز پنجشنبه ۱ خرداد ماه به ریاست غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان در محل استانداری برگزار شد.

استاندار خوزستان در پایان این نشست توضیح داد: امروز این توفیق را داشتیم که میزبان ریاست دانشگاه فرهنگیان کشور باشیم خوشبختانه ساختمان فاطمه زهرا (س) که سال گذشته تفاهم کرده بودیم ساخته و تجهیز شود با هزینه شش و نیم تومان ساخت و تجهیز شد.

وی افزود: مرکز حجاب هم از طرف دانشگاه فرهنگیان با سه میلیارد تومان هزینه ساخته شد و دانشگاه های فرهنگیان خوزستان در شهرهای مختلف استان در حال راه اندازی است.

شریعتی بیان کرد: امروز در این نشست با بررسی های صورت گرفته تصویب شد که در شوشتر و ایذه نیز دانشگاه فرهنگیان راه اندازی شود.

استاندار خوزستان تصریح کرد: یک تفاهمی با هم داشتیم که با توجه به اینکه تعداد معلمان ما کمتر از استاندارد است برای اینکه جبران کرده و جای بازنشسته ها را نیز پوشش دهیم مجوز و ردیف ۵ هزار معلم برای دانشگاه فرهنگیان استان در امسال صادر شد و ما به ازای آن پنج میلیارد تومان تقبل می‌کنیم که فاز دوم ساختمان فاطمه زهرا (س) ساخته و تکمیل شود.

شریعتی عنوان کرد: همچنین یک مرکز خیرساز در بهبهان که خیر آن ۳۰ درصد هزینه را تقبل کرده و ۴۰ درصد آن را ما و ۳۰ درصد از هزینه را دانشگاه ‌فرهنگیان تامین می کند ساخته میشود و امیدواریم شرایط را برای اینکه بتوانیم ۵ هزار دانشجوی جدید را پذیرش داشته باشیم مهیا نماییم.

733