مدیر کل مدیریت بحران استان خوزستان: چگونگی مدیریت ذهاب ها باید بازنگری شود

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان با اشاره به مساله ذهاب ها در استان گفت: چگونگی استفاده از ذهاب ها باید بازنگری شود

به گزارش روابط عمومی اداره کل مدیریت بحران خوزستان کیامرث حاجی زاده روز چهارشنبه در کمیته علمی،فنی و آموزشی اظهار داشت: اینکه در زمان خشکسالی ذهاب به دریا می ریزد درست نیست.

وی با تاکید بر اینکه ذهابها در استان باید مدیریت شوند ادامه داد: در حال حاضر در دنیا حتی فاضلاب را به چرخه باز می گردانند ودوباره آن را به آب شرب تبدیل می کنند.

مدیر کل مدیریت بحران خوزستان تصریح کرد: در حوزه بحران های استان خوزستان باید به سمتی برویم که مردم خودشان نیز آموزش ببیند و با مدیریت بحران درگیر شوند

وی با اشاره به اهمیت انجمن های مردم نهاد در حوزه بحران بیان کرد: انجمنهای مردم نهاد حلقه وصل و پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند و در شرایط فعلی ضرورت دارد که انجمنهای مردم نهاد در چهار حوزه پیش بینی، پیشگیری، مقابله و بازسازی تشکیل شود.

حاجی زاده همچنین بر نوع و شیوه اخبار بحران تاکید کرد و گفت: باید برای مواقع بحرانی خبرنگاران بحران تربیت شود و برای چگونگی انتشار اخبار بحران آموزش ببینند.

نویسنده خبر: عاطفه جوادی

3342