برگزاری مانور سراسری پایداری باتری های پشتیبان سایتها و تجهیزات تغذیه نیروی شبکه اپراتورهای سیار

 

مانور سراسری پایداری باتری های پشتیبان سایتها و تجهیزات تغذیه نیروی شبکه اپراتورهای سیار همزمان در سه استان خوزستان، لرستان و ایلام و در ۹۰ سایت بطور آزمایشی برگزار شد.

 

فیوضی مدیر کل پدافند غیرعامل استانداری خوزستان هدف از برگزاری این مانور را آمادگی سنجش میزان پایداری باتری های پشتیبان سایت های مذکور در زمان ترافیک کار و نیز آمادگی برای مقابله با بحران های احتمالی عنوان کرد. فیوضی همچنین بر ادامه و استمرار اینگونه مانورها در تاسیسات مخابراتی تاکید کرد.

در این جلسه ملکی جهان مدیر کل تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منطقه جنوب غرب  در خصوص اهمیت مانور، اهداف و برنامه های آتی مرکز مطالبی را بیان و اظهار داشت که با به روز بودن امکانات و تجهیزات تلاش داریم که در این نوع خدمت رسانی به مردم عزیز وقفه ای ایجاد نشود.

2574