سامانه جامع مدیریت دهیاری های استان راه اندازی می شود / دوره آموزشی ویژه مسئولین مالی دهیاری های استان برگزار شد

دوره آموزشی ویژه مسئولین مالی دهیاریهای استان صبح امروز سه شنبه ۱۳  مرداد با حضور مهندس حسینی مدیرکل امور روستایی وشوراها و مهندس علمشاهی مدیراجرای طرح سامانه جامع مدیریت دهیاریهای استان در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد.

مدیرکل امور روستایی وشوراها هدف از راه اندازی سامانه جامع مدیریت دهیاریهای استان را یکپارچه نمودن آمار و اطلاعات، سهولت دسترسی به اطلاعات،سیستمی نمودن اطلاعات موجود و به روز نمودن اطلاعات دهیاریهای استان عنوان کرد.
فاز اول این سامانه ویژه مسئولین مالی دهیاریهای استان است که دوره آموزشی آن جهت راه اندازی سریع و به کارگیری آن در سیستم کاری مسئولین مالی برگزار شد.
2924