تعطیلی ادارات استان در روز دوشنبه

به گزارش روابط عمومی استانداری خوزستان به دستور غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان ادارات استان به جز دستگاه های خدمات رسان و امدادی در روز دوشنبه ۱۱ فروردین ماه تعطیل خواهد بود.

همچنین شعب منتخب بانک های استان بر اساس دستورالعمل رئیس شورای هماهنگی بانک های استان دایر است.

 

6720