استاندار خوزستان:

اجازه ندهیم حتی یک استعداد درخشان از شکوفایی محروم شود

استاندار خوزستان گفت: به دلیل گستردگی حوزه علم در عصر حاضر، تمرکز یک فرد بر چند بُعد و زمینه امکانپذیر نیست و هر کسی در زمینه ای خاص دارای استعداد خدا دادی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، صبح امروز غلامرضا شریعتی طی بازدیدی از مدرسه استعدادهای درخشان در اهواز، با تأکید بر سنگین بودن مسئولیت در این مدرسه به سبب حضور دانش آموزانی با استعدادها و توانایی های ویژه ای در این مجموعه علمی-فرهنگی گفت: توجه و حساسیت کامل در انجام کارها را داشته باشیم تا خدایی ناکرده به علت غفلت ما، دانش آموزان به عنوان سرمایه های گرانبهای کشور امکان بهره برداری از پتانسیل خود را از دست ندهند. نباید اجازه دهیم حتی یک استعداد درخشان از شکوفایی محروم شود.

استاندار خوزستان گفت: با سرمایه گذاری در آموزش و پرورش در طول ۱۵ تا ۲۰ سال نتیجه می گیریم و این مهم منجر به ایجاد تحول و توسعه ایجاد می شود.

وی با مهم شمردن توسعه در سیستم آموزشی اذعان کرد: عدم توسعه به دلیل کم توجهی به توسعه منابع انسانی است و ما با وجود سرمایه گذاری های زیاد به دلیل غفلت در این زمینه به توسعه مطلوب نرسیده ایم.

شریعتی با اشاره به لزوم آموزش های عمومی و کلیات در زمینه آداب و فرهنگ، گفت: به دلیل گستردگی حوزه علم در عصر حاضر، تمرکز یک فرد بر چند بُعد و زمینه امکانپذیر نیست و هر کسی در زمینه ای خاص دارای استعداد خدا دادی است.

وی همچنین افزود: باید شرایط لازم جهت ماندگاری استعدادهای درخشان در استان را فراهم کنیم و در این مسیر پیش رویم.

استاندار خوزستان با تأکید بر رشد دانش آموزان در مدارس  پژوهش محور و جلوگیری از صرفاً آموزش محور بودن، گفت: با نوسازی مدارس جهت تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی در این مجموعه هماهنگی لازم خواهد شد تا مشکلی در این مجموعه نباشد.

وی افزود: همچنین نتیجه پژوهش محوری باید تولید محصول باشد تا نهایتاً با سود آوری، هزینه های پژوهش های دیگر تأمین شود.

87