رئیس ستاد انتخابات استان: حدود ۷۰ هزار نفر به صورت مستقیم در برگزاری انتخابات مشارکت خواهند داشت

رئیس ستاد انتخابات استان گفت: مجریان انتخابات که کار رای گیری را انجام می دهند در شعب معمولی 5 نفر و در شعبه شلوغ تر هفت نفر خواهد بود و سایر دستگاه ها و سازمان های نظارتی، انتظامی و نمایندگان فرمانداری ها و نامزدها در هر شعبه حدود ۲۰ نفر خواهد بود که با تعداد مجموع کل شعب تقریباً به صورت مستقیم حدود هفتاد هزار نفر در امر انتخابات فعالیت خواهند داشت.

به گزارش کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات استان علی حسین حسین زاده رئیس ستاد انتخابات استان روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه گفت: نشست ستاد انتخابات استان با حضور استاندار خوزستان برگزار شد و کمیته های مختلف ستاد انتخابات گزارشی از آخرین اقدامات انجام شده ارائه کردند و آخرین هماهنگی ها جهت حل مشکلات و کمبودهای مطرح شده صورت گرفت.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری افزود: در حوزه فناوری ارتباطات دستگاه های احراز هویت به تعداد شعب اخذ رای معادل حدود ۳۱۵۰ شعبه تهیه شد و این دستگاه‌های الکترونیکی به تمام استان ارسال شده است و کار توزیع این دستگاه ها و آموزش آنها همزمان آغاز شده است.

حسین زاده ادامه داد: با توجه به نصب این دستگاه ها در شعب اخذ رای حتماً بایست رای دهندگان اصل شناسنامه و کارت ملی و یا کد ملی خود را داشته باشند تا از طریق این دستگاه های الکترونیکی کار با سرعت و دقت انجام شود.

معاون استاندار خوزستان گفت: اعضای شعب در هر یک از مناطق توسط فرمانداری ها مشخص شده است و پیش بینی می‌کنیم به صورت مستقیم در هر شعبه ۲۰ نفر فعالیت داشته باشند.

رئیس ستاد انتخابات استان ادامه داد: مجریان انتخابات که کار رای گیری را انجام می دهند در شعب معمولی ۵ نفر و در شعبه شلوغ تر هفت نفر خواهد بود و سایر دستگاه ها و سازمان های نظارتی، انتظامی و نمایندگان فرمانداری ها و نامزدها در هر شعبه حدود ۲۰ نفر خواهد بود که با تعداد مجموع کل شعب تقریباً به صورت مستقیم حدود هفتاد هزار نفر در امر انتخابات فعالیت خواهند داشت.

129